Szkolenia

Automatyzacja procesów biznesowych

Podstawy Blue Prism

Szkolenie skierowane do początkujących programistów RPA. Obejmuje podstawy obsługi platformy Blue Prism.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do RPA
 • Process Studio
 • Process Flow
 • Parametry wejściowe i wyjściowe
 • Obiekty biznesowe
 • Object Studio
 • Zarządzanie wyjątkami
 • Zarządzanie kolejką
 • Mapowanie aplikacji
 • Ustawienia Blue Prism
 • Tworzenie robota

Program szkolenia może zostać zmodyfikowany na życzenie klienta.

Ceryfikacja Blue Prism

Szkolenie przygotowujące do egzaminu Blue Prism Accredited Developer.

Program szkolenia:

 • Funkcje i typy danych
 • Debugowanie
 • Typy zmiennych
 • Obsługa wyjątków (błędów)
 • Process Flow
 • Publikacja procesu
 • Typy obiektów
 • Kolejka
 • Atrybuty